Gražios mintys apie meilę

Gražios mintys apie meilę

Tikėkite meile iš pirmo žvilgsnio. Bet kokiu atveju visada turite antrąjį žvilgsnį. – Autorius nežinomas.
Visada žemėje per mažai gerų žodžių – meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, nusinešame, užgniaužę juos savo širdyse. Praeiname abejingi pro medį, paukštį, pro žydintį rugį ir pro kenčiantį žmogų, tarytum ne vienos žemės broliai, ne vienos saulės vaikai būtumėm. – J. Marcinkevičius.
Meile, akla jėga ir aklas nuotykis, gyvenimo – mirštančio karaliaus – švelnus juokdarys; nieko nėra tavyje gražaus ir viskas nuostabiai gražu; meile, pilna prakeikimų ir stebuklų, paprasta, žiauri ir dosni, dar negimusiems sukrauni dieviškas gėrybes ir pati sunaikini; tokia tu esi, palaiminta meile – vienintele, nepasirenkama; bepročiai tavęs vengia, o kas nevengia taip pat netenka proto. – J. Grušas.
Meile neprekiaujama prekyvietėse, ji nesvarstoma prekiautojo svarstyklėmis. Jos, kaip ir intelekto, vienatinis džiaugsmas yra jausti, kad ji gyva. – O. Vaildas.
Meilė amžina, tik partneriai keičiasi.
Meilė gali akimirksniu pakeisti pasaulį.
Džiaugsmas ir skausmas, mintis nerami,/ Audrina protą kančia maloni./ Žavesį keičia sunkus liūdesys, –/ Jeigu tu myli, laimingas esi. – J. V. Gėtė.
Gamtos karūna yra meilė. Ji kuria skirtumus tarp visų būtybių, tarsi norėdama viską į save sugerti; ji viską išskiria, kad vėl viską sujungtų. Keli lašeliai iš meilės taurės atlygina visą kupiną kančių ir rūpesčių gyvenimą. – J. V. Gėtė.
Meilė – galinga burtininkė: ji pasaulį gali dangum arba pragaru paversti. – S. Nėris.
Meilė ir dvejonė niekad nesusikalba. – K. Džibranas. „Smėlis ir puta“.
Jei meilė ateina ne laiku, ji pastatomą į eilę. – J. Laucius.
Pirmoji nesugadintos jaunystės meilė visada linksta į didingumą. Gamta tarsi nori, kad viena lytis kitoje ieškotų gėrio ir grožio. – J. V. Gėtė.
Reikia mylėti, neapkęsti, kovoti, tikėtis – tai gali padaryti gyvenimą kartų, tačiau be šito visas gyvenimas – niekai. – J. V. Gėtė.
Visos aistros verčia mus klysti, bet pačias juokingiausias klaidas verčia daryti meilė. – F. de Larošfuko.
Nuo meilės yra visokių vaistų, bet nėra nė vieno patikimo. – F. de Larošfuko.
Sutuoktinių meilė, laimingai išvengianti tūkstančio atsitiktinumų, visų gražiausias stebuklas, nors ir visų kasdieniškiausias. – F. Moriakas.
Visa, kas daroma iš meilės, visada vyksta anapus gėrio ir blogio. – F. Nyčė.
Kiekviena meilė nori būti amžina ir tai yra jos amžina kančia. – E. M. Remarkas.
Ten, kur meilė arba neapykanta nevaidina jokio vaidmens, moteris vaidina vidutiniškai. – F. Nyčė.
Meilė – didžiausia paslaptis, kurios ieškojo visi pasaulio išminčiai. – O. Vaildas.
Meilė – dviejų lyčių kova. Moteriai reikia gintis pirmai, vyrui reikia gintis vėliau, ir vargas nugalėtam. – A. Diuma.
Juslumas dažnai per daug skubina meilės augimą – jos šaknys lieka silpnos ir jas lengva išrauti. – F. Nyčė.
Kai tik meilė atiduoda viską, ji subankrutuoja. – F. Hebelis.
Vyrai visada nori būti pirmąja moters meile; moterų nuojauta subtilesnė: joms patinka būti paskutiniu vyro romanu. – Nežinomas autorius.
Tiems, kuriems nesvetimas pykčio jausmas, nesvetimas ir meilės jausmas. – V. Hugo.
Žinome, kad meilė stipri kaip mirtis, bet juk ji ir trapi kaip stiklas. – Gi de Mopasanas.
Žmogus nei žvėris, nei angelas; jis turi mylėti ne gyvuliškai ir ne platoniškai, o žmogiškai. – V. Belinskis.
Žmonės, kad ir kokių jie turi trūkumų, labiau už viską verti meilės. – J. V. Gėtė.
Gamtos vainikas – Meilė. – J. V. Gėtė.
Kol žmonės myli, tol atleidžia. – F. de Larošfuko.
Naujumo žavesys meilėje yra panašus į vaismedžių žydėjimą: jis greitai nublanksta ir daugiau niekada nesugrįžta. – F. de Larošfuko.
Nelengva be meilės, bet, neduok Dieve, kai jos per daug. – Autorius nežinomas.
Meilė be pagarbos negali nei toli nueiti, nei aukštai pakilti, ji viensparnis angelas. – A. Diuma.
Meilė, be savęs, nepripažįsta kito gydytojo. – S. Propercijus.
Pavyde glūdi daugiau garbėtroškos nei meilės. – F. de Larošfuko.
Be pagarbos nebūna tikros meilės. – I. Kantas.
Brangink meilę, kurią gauni, labiau už viską. Ji išliks dar ilgai po to, kai būsi praradęs turtus, ir sveikatą.
Būti su mylimąja niekada neprailgsta. – J. V. Gėtė.
Kas, būdamas mylimas, jaučiasi vargšas? – O. Vaildas.
Mylintieji apglėbia tai, kas yra tarp jų, o ne viens kitą. – K. Džibranas. „Smėlis ir puta“.
Myli ne tas, kuris negali išsiskirti, o tas, kuris myli ir išsiskyręs. – J. Laucius.
Reikia patirti meilę prieš susiduriant su morale. Kitaip neišvengsi kančios. – A. Kamiu.
Retai būna tikra meilė, bet tikra draugystė būna dar rečiau. – F. de Larošfuko.

 

 


 


Gražios mintys apie meilę